BUB 32

 • stroj je určen pro velmi přesné broušení válcových a kuželových ploch vnějších i vnitřních, zápichovým i podélným způsobem
 • stroj umožňuje i broušení čel obrobků buď stranou brousicího kotouče nebo jeho obvodem
 • stroj se uplatní při výkonném broušení obrobků v kusové a maloseriové výrobě
 • automatický pracovní cyklus předurčuje stroj i pro ekonomické broušení v seriové výrobě
 • Zde najdete seznam strojů, na kterých jsme již v minulosti prováděli generální opravy a také stroje, které máme v současné době na prodej.

Technické údaje

parametry

oběžný průměr 320 mm
vzdálenost mezi hroty 1000; 1500; 2000 mm
rozměry brousícího kotouče (průměr x šířka x výška) 500 x 80 x 203 mm
největší šířka brousícího kotouče 125 mm
kužel koníku MORSE 5
kužel pracovního vřeteníku MORSE 5
průměr tříčelisťového sklíčidla 200 mm
úhel natočení pracovního vřeteníku - 90°
úhel natočení vrchního stolu +8°30' -4°30'; +7° -4°; +6° -3°
úhel natočení brusného vřeteníku + 15° - 45°
otvor v držáku vřeten vnitřního broušení 100 mm
největší hmotnost obrobku broušeného v hrotech

350 kg

hmotnost stroje s normálním příslušenstvím 5300; 5850; 6400 kg
půdorysná plocha stroje  

výška

2500 mm

šířka

2700 mm

délka

4600; 6220; 7260 mm

seznam prací

 • lože s příslušenstvím
 • stoly s příslušenstvím
 • hydraulický válec
 • unášecí (pracovní) vřeteník
 • brousicí vřeteník
 • desky pod brousicí vřeteník
 • nádrž mazání
 • kryt brousicího kotouče
 • koník
 • ruční posuv stolu
 • příčný posuv brousicího vřeteníku
 • elektrický rozvod - modernizace v provedení 3 x 400 V / 50 Hz
 • ovládací panel
 • hydraulický rozvod
 • nádrž chlazení včetně přívodu vody na kotouč
 • krytování stroje
 • konečná montáž stroje
 • laková úprava
 • přeštítkování stroje

modernizace

 • kompletní modernizace
  • hydraulický válec je nahrazen servopohonem
  • narážky stolu jsou nahrazeny bezdotykovými indukčními snímači
  • pístnice je nahrazena kuličkovým šroubem a servopohonem
  • plynulá regulace otáček pracovního vřeteníku - pomocí servomotoru
  • řídicí systém B&R Power Panel
  • operační panel B&R Power Panel
  • kompletně odpadá hydraulická část stroje

Potřebujete naši radu?

Potřebujete poradit co se týká generálních oprav nebo prodeje náhradních dílů? Nebo máte nějaký jiný dotaz?

Kontaktujte nás

Naše reference