stroje » brusky hrotové » BUB 32

parametry

oběžný průměr 320 mm
vzdálenost mezi hroty 1000; 1500; 2000 mm
největší hmotnost obrobku broušeného v hrotech 350 kg
půdorysná ploch stroje včetně skříní (výška x šířka x délka) 1760 x 1980 x 3510 (4600; 5190) mm
hmotnost stroje s normálním příslušenstvím 5300; 6400 kg

foto

seznam prací

 • lože s příslušenstvím
 • stoly s příslušenstvím
 • unášecí (pracovní) vřeteník
 • brousicí vřeteník
 • desky pod brousicí vřeteník
 • nádrž mazání
 • kryt brousicího kotouče
 • koník
 • ruční posuv stolu
 • příčný posuv brousicího vřeteníku
 • elektrický rozvod - modernizace v provedení 3 x 400 V / 50 Hz
 • ovládací panel
 • hydraulický rozvod
 • nádrž chlazení včetně přívodu vody na kotouč
 • krytování stroje
 • konečná montáž stroje
 • laková úprava
 • přeštítkování stroje

modernizace

 • příčná osa
  • krokový motor je nahrazen servopohonem
  • narážky stolu jsou nahrazeny bezdotykovými indukčními snímači
  • plynulá regulace otáček pracovního vřeteníku - pomocí frekvenčního měniče
  • řídicí systém B&R Power Panel
  • operační panel B&R Power Panel
 • příčná a podélná osa
  • krokový motor je nahrazen servopohonem
  • narážky stolu jsou nahrazeny bezdotykovými indukčními snímači
  • pístnice je nahrazena kuličkovým šroubem a servopohonem
  • plynulá regulace otáček pracovního vřeteníku - pomocí frekvenčního měniče
  • řídicí systém B&R Power Panel
  • operační panel B&R Power Panel
  • kompletně odpadá hydraulická část stroje
 • určení stroje

  • stroj je určen pro velmi přesné broušení válcových a kuželových ploch vnějších i vnitřních, zápichovým i podélným způsobem
  • stroj umožňuje i broušení čel obrobků buď stranou brousicího kotouče nebo jeho obvodem
  • stroj se uplatní při výkonném broušení obrobků v kusové a maloseriové výrobě
  • automatický pracovní cyklus předurčuje stroj i pro ekonomické broušení v seriové výrobě